במסגרת הביטוח הסיעודי מתחייבת חברת הביטוח  לשלם למבוטח גמלה חודשית במידה והוא נקלע למצב סיעודי ובהתאם לתנאי הפוליסה והוראותיה.
מטרתו של הביטוח הסיעודי הינה מתן מענה לצרכים המתעוררים עת נדרש אדם לשירותי סיעוד והופך לתלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע פעולות ביומיום.
הביטוח הסיעודי הינו לכל חיי המבוטח ותנאי הפוליסה ידועים וקבועים למן יום ההצטרפות אליה.
קיימות בענף הביטוח מגוון רחב של פוליסות סיעוד, הנבדלות זו מזו בתקופות הפיצוי, תקופות ההמתנה, היקף הפיצוי, תנאי הזכאות לגמלה, הגדרת מקרה הביטוח וכו'.


מי מוגדר כאדם סיעודי ?
אדם סיעודי ייחשב כמי שאינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעולות יומיומיות פשוטות כגון לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הצרכים או לנוע באופן עצמאי או בשל היותו מוגדר כתשוש נפש.
חולה אלצהיימר, הוא דוגמה למצב של תשישות נפש.
"מצב סיעודי" כפוף להגדרות ולהערכה התפקודית המתבצעת על-ידי הגופים המוסמכים. 


תגמולי ביטוח מכוח פוליסת סיעוד
תגמולי הביטוח בפוליסת סיעוד ניתנים כגמלה חודשית מסוג פיצוי.
מבוטח זכאי לגמלת סיעוד, החל מהמועד בו הוגדר כסיעודי על-פי תנאי הפוליסה ובתום תקופת המתנה, זאת למשך תקופת תשלום תגמולי הביטוח, וכל עוד המבוטח עונה על הגדרת מקרה הביטוח.
תקופת תשלום תגמולי ביטוח היא תקופת הזמן בה מתחייבת חברת הביטוח לשלם למבוטח גמלת סיעוד חודשית, בהתאם לבחירה של המבוטח בעת רכישת הפוליסה.
אדם העונה להגדרת מקרה ביטוח, זכאי לסכום כספי חודשי בהתאם למספר החודשים שנקבעו בפוליסה.
קיימות פוליסות שבהן תקופת תשלום תגמולי הביטוח היא לזמן מוגבל, בדרך כלל למשך 36, 60 או 96 חודשים. פוליסות אחרות מעניקות תגמול לזמן בלתי מוגבל - לכל יתרת חייו של המבוטח, וכל עוד הוא עונה על הגדרת מקרה הביטוח.
חברת ביטוח רשאית לבדוק מעת לעת, גם לאחר שהחל המבוטח לקבל תגמולי ביטוח, האם המבוטח עדיין עונה להגדרת מקרה הביטוח, הכל בכפוף לדין.


הליך בירור התביעה
במסגרת הליך בירור התביעה, חברת הביטוח מבצעת הערכה תפקודית למבוטח הסיעודי על מנת לבחון את יכולת התפקוד שלו ועמידתו בתנאי הפוליסה המזכים בקבלת גמלה.
חשוב לדעת כי בכל מקרה של הגשת תביעת סיעוד ואף אם נדחתה התביעה מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי ובעו"ד הבקיא בתחום, לצורך הכוונה ויעוץ שיבטיחו מימוש מלוא הזכויות עפ"י תנאי הפוליסה וכן שהתביעה לא תידחה מסיבות שאינן מוצדקות.


השירות שלנו
אנו ממליצים לפנות לעורך דין מוקדם ככל הניתן לאחר קרות האירוע הביטוחי.
עם פנייתך אל משרדנו, נקיים עמך פגישה בה ישתתף שותף בכיר במשרדנו, אשר ימשיך בליווי וטיפול אישי בתביעתך עד לקבלת הפיצוי וסיום טיפול.
במהלך הפגישה, נבין האם קיימת עילה להגשת תביעה מכוח הפולסיה.
לאחר הבנת מצבך הרפואי, נכוון אותך באשר לאיתור ואיסוף של מסמכים רפואיים נוספים, באם נחוצים כאלה, לצורך הגשת התביעה וכן התייעצות, במידת הצורך, עם מומחים רפואיים העובדים עם משרדנו והכנת חוות דעת רפואיות, ככל הנדרש.
קיימת חשיבות גדולה לטיפול בלקוח, מהר ככל הניתן, ואיסוף מלוא המסמכים הרפואיים הרלבנטיים.
אנו מתחייבים כי מניסיוננו רב השנים נפעל להגשת התביעה וניהולה באופן מקצועי, מסודר ומוקפד ובמהירות האפשרית, הכל על מנת להקל על לקוחותינו ולהשיג בעבורם את מירב הזכויות המגיעות להם עפ"י חוק.
בכל מהלך ניהול התביעה, נעמוד עם לקוחותינו בקשר רציף וזמין, אף מעבר לשעות העבודה המקובלות, על מנת להדריכם, ולעדכנם אודות מצב התביעה.
משרדנו מנוסה בפגיעות גוף על גווניהן, לרבות פגיעות בתאונות קשות ונזקי גוף קשים ובמידת הצורך, אנו נקיים את הפגישה הראשונית בביה"ח.
חשוב לציין כי פגישה ראשונית לצורך קבלת ייעוץ משפטי ראשוני, אינה מחייבת ואינה כרוכה בתשלום כלשהו.
נבהיר כי גם שכר טרחת משרדנו אינו כרוך בתשלום מראש ומשולם רק בסוף ההליך המשפטי כאחוז מתוך סכום הפיצוי שייפסק.
 

ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מן השותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בפגיעות גוף.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם,
כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828

תביעות ביטוח סיעודי