איך מקבלים את הפוליסה ?
חברת הביטוח מחוייבת להוציא להורים המבוטחים בביטוח קבוצתי העתק של הפוליסה וטופס גילוי נאות, המרכזים פרטים כלליים על הפוליסה ומסבירים את כללי הכיסויים הכלולים בה.
העתקי הפוליסה מועברים ע"י המבטחת אל הרשות המקומית, המעבירה העתק של הפוליסה, באמצעות ביה"ס, לידי ההורים.


על מי חל הביטוח ?
הביטוח מוענק לילדים בגילאי 3-5 הלומדים בגן ילדים ונערים בכיתות א' עד יב' הלומדים במוסדות חינוך מוכרים, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.
ניתן לתבוע בגין תאונות תלמיד עד גיל 21.
כדאי לדעת שהביטוח מכסה גם הורים מפני נזקים שנגרמים להם במהלך ליווי ילדם בפעילות בית ספרית.
 

מתי חל הביטוח ?
ביטוח תאונות אישיות חל על כל תלמיד 365 ימים בשנה, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לאו.
הביטוח חל גם  בשבתות, חגים, חופשות, בימי מחלה בבית ולעיתים גם על תאונות שהתרחשו בחו"ל.
תאונות אישיות תלמידים 

בחוק חינוך חובה נקבע כי מי שזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.

מי אחראי לערוך את הפוליסה ?
הביטוח נערך ע"י הרשות המקומית.

מי משלם על הביטוח ?
התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות נגבה מן ההורים, כחלק מסל תשלומי החובה לביה"ס הכוללים גם תשלום פרמיות.
הסכום נקבע ע"י ועדת החינוך של הכנסת לאותה שנת לימודים, ומפורסם בחוזר מנכ"ל.
מהו גובה הפיצוי ?
סכום הפיצוי תלוי במהות הפציעה ושיעור הנכות שגרמה. בנכות קבועה משולם סכום חד פעמי בהתאם לשיעור הנכות.
בנכות זמנית יש זכאות לפיצוי בגין כל יום בו מרותק המבוטח למיטתו (מהיום השישי ולפחות שלושה שבועות).
כן, הפוליסה קובעת זכאות לפיצוי עקב אשפוז בבי"ח, החזר הוצאות רפואיות שלא מכוסות בחוק בריאות ממלכתי, זאת עד תקרת פיצוי הקבועה בפוליסה, הכל בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.
במקרים של נכות חמורה, קובעת הפוליסה מענק חומרה, המהווה פיצוי בגובה של 50% נוספים מסכום הפיצוי המקסימלי.
בנוסף, הפוליסה קובעת פיצוי חד פעמי במקרה מוות.


איך תובעים ?
יש לפנות למזכירות ביה"ס ולקבל העתק של הפוליסה כדי להבין מי המבטחת.
יש למלא את הטפסים של חברת הביטוח ולעקוב אחר הליך התביעה.
על חברת הביטוח חלה החובה ליישב את התביעה ולהעמיד את הנפגע לבדיקה רפואית על חשבונה.
התשלום אמור להתבצע תוך 30 יום מיום שנמסרו למבטחת כל המסמכים הרלבנטים.
מומלץ להיעזר בעורך דין ולא להתמודד מול חברת הביטוח לבד, זאת על מנת לעמוד על מלוא הזכויות להם זכאי המבוטח מכוח הפוליסה.
 

מתי מתיישנת התביעה ?
תביעה מכוח פוליסת תאונות אישיות תלמידים אינה מתיישנת אלא בחלוף שלוש שנים מהמועד בו הפך הילד לבגיר וניתן להגישה עד גיל 21.
 

השירות שלנו
אנו ממליצים לנפגע בתאונה לפנות לעורך דין מוקדם ככל הניתן לאחר התאונה.
עם פנייתך אל משרדנו, נקיים עמך פגישה בה ישתתף שותף בכיר במשרדנו, אשר ימשיך בליווי וטיפול אישי בתביעתך עד לקבלת הפיצוי וסיום טיפול.
במהלך הפגישה, נבין האם קיימת עילה להגשת תביעה מכוח הפוליסה.
לאחר הבנת מצבך הרפואי, נכוון אותך באשר לאיתור ואיסוף של מסמכים רפואיים נוספים, באם נחוצים כאלה, לצורך הגשת התביעה וכן התייעצות, במידת הצורך, עם מומחים רפואיים העובדים עם משרדנו והכנת חוות דעת רפואיות, ככל הנדרש.
קיימת חשיבות גדולה לטיפול בלקוח, מהר ככל הניתן, ואיסוף מלוא המסמכים הרפואיים הרלבנטיים. 
אנו מתחייבים כי מניסיוננו רב השנים נפעל להגשת התביעה וניהולה באופן מקצועי, מסודר ומוקפד ובמהירות האפשרית, הכל על מנת להקל על לקוחותינו ולהשיג בעבורם את מירב הזכויות המגיעות להם עפ"י חוק.
בכל מהלך ניהול התביעה, נעמוד עם לקוחותינו בקשר רציף וזמין, אף מעבר לשעות העבודה המקובלות, על מנת להדריכם, ולעדכנם אודות מצב התביעה.
משרדנו מנוסה בפגיעות גוף על גווניהן, לרבות פגיעות בתאונות קשות ונזקי גוף קשים ובמידת הצורך, אנו נקיים את הפגישה הראשונית בביה"ח.
חשוב לציין כי פגישה ראשונית לצורך קבלת ייעוץ משפטי ראשוני, אינה מחייבת ואינה כרוכה בתשלום כלשהו.
נבהיר כי גם שכר טרחת משרדנו אינו כרוך בתשלום מראש ומשולם רק בסוף ההליך המשפטי כאחוז מתוך סכום הפיצוי שייפסק.
 

ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מן השותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בפגיעות גוף.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם,
כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828
מה מקנה הביטוח ?
ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מקנה זכאות לפיצויים, בין השאר, במקרה של נכות זמנית, נכות קבועה או מוות, הוצאות אשפוז, הוצאות רפואיות הנגרמים כתוצאה מתאונה.
תאונה היא כל אירוע של פגיעה בגוף התלמיד.
הפיצוי במסגרת הפוליסה אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה או מי אחראי לה.