מוות כתוצאה מתאונה בנסיבות אחרות – דוגמא, מוות כתוצאה מתאונה בעבודה, מוות כתוצאה מתאונה במקום ציבורי, מוות כתוצאה מטיפול רפואי רשלני וכדומה:
במצבים אלו, יהיה עלינו לקבל ממשפחת המנוח/ה את כל האינפורמציה אשר קיימת בידם בנוגע לעובדות אשר גרמו למותו של המנוח, נברר האם המקרה נחקר ע"י משטרת ישראל ו/או משרד העבודה ונפעל להעתקת תיקים אלו.
לאחר שנבחן את הנסיבות והגורמים שהביאו למותו של המנוח/ה – תוגש התביעה ע"י עזבונו/או יורשיו ו/או תלוייו של המנוח/ה כנגד הגורם או גורמים אשר נהגו ברשלנות, כלומר בחריגה מסבירות ובהתנהגותם זו גרמו למותו של המנוח/ה.
נציין כי לעיתים התביעה תוגש כנגד מס' גורמים אשר כל אחד מהם התרשל ותרם בהתרשלותו לקרות התאונה הקטלנית.
משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם מיטב המומחים, כולל מומחי בטיחות בעבודה ובטיחות כללית לרבות מהנדסים – ואנו נדריך את משפחת המנוח במקרים המתאימים, אודות צורך בהיוועצות ולעיתים אף קבלת חוות דעת של מומחה בטיחות אשר תסייע בהוכחת הרשלנות אשר גרמה למותו של המנוח/ה.
 

תאונות קטלניות – אופן חישוב הפיצוי:

גובה הפיצוי שיקבל עזבונו ו/או יורשיו ו/או תלויו של המנוח/ה תלוי במס' גורמים:
 • גיל הנפטר – ככל שהנפטר צעיר יותר כך הפיצוי יהיה גבוהה יותר.
 • האם המנוח/ה עבד/ה לפני מותו? – אנו נבדוק מה הייתה הכנסתו הצפויה של המנוח/ה אשר בעקבות מותו נשללה ממשפחתו.
 • הוצאות קבורה, אבל ומצבה.
 • אובדן שרותי אב/אם/רעיה/בעל – נבדוק האם המנוח/ה הותירה לאחר מותם אלמן/ה ו/או ילדים, ו"נכמת" את הנזק הכספי שנותר כתוצאה מאובדן זה.
 • כאב וסבל – בפריט זה קיים שוני בולט בין הפיצויי שייפסק על פי חוק הפיצוייםלנפגעי תאונות דרכים  , לבין הפיצוי שייפסק בתאונות אחרות שאינן תאונות דרכים.
  בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, כאב וסבל שייפסק לעזבון ו/או לשאריי מנוח שנהרג כתוצאה מתאונת דרכים הינו על פי נוסחה קבועה (25% מגובה הפיצוי המקסימאלי עבור כאב וסבל שקבוע בחוק ומשתנה מעת לעת).
  כאבל וסבל שייפסק בגין מוות של אדם כתוצאה מתאונה שאינה תאונת דרכים, אלא תאונת עבודה או תאונה אחרת או מוות כתוצאה מרשלנות רפואית – אינו מוגבל על פי נוסחה וייפסק בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט, במסגרתו יילקחו בחשבון מס' קריטריונים כגון: גילו של הנפטר, האם נפטר מייד לאחר התאונה או שמא המשיך לסבול ולהתייסר בטרם פטירתו וכן תילקח בחשבון בראש נזק זה חומרת הרשלנות בגינה קיפח הנפטר את חייו.
 • אובדן הכנסה ב"שנים האבודות" – נבהיר כי חישוב הפסדיו של עזבון/תלויי /שאריי המנוח, דורש מיומנות וניסיון רב שנים .
בקצרה נבהיר כי שיטת הפיצוי על פי הפסיקה במדינת ישראל הינה על פי "שיטת הידות".
בהתאם לשיטה זו ככל שהמנוח צעיר יותר, וככל ששכרו ערב התאונה היה גבוהה יותר, כך אובדן הכנסתו ב"שנים האבודות" יהיה גדול יותר.
 

ניכוי הסכומים להם זכאים תלויי/יורשי המנוח מהמוסד לביטוח לאומי מסכומי הפיצוי שייפסקו להם בתביעה בבית המשפט.
 
מותו של נפגע תאונה ו/או נפגע רשלנות רפואית מזכה  על פי רוב את תלויו ו/או שאריו אף בקצבאות תלויים/או שאירים מהמוסד לביטוח לאומי.
קצבת תלויים תשתלם  על ידי הביטוח הלאומי מדי חודש לבני משפחתו של עובד שכיר או עצמאי אשר נפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה.
בני המשפחה הזכאים לגמלת תלויים הם: אלמן או אלמנה וילדים של הנפטר/ת העונים על תנאי הזכאות.
בתנאים מסויימים יהיו זכאים לגמלת תלויים , הורים, אחים, סב/תא , שהנפטר/ת היו מפרנסם.
 
לעומת קצבת שארים אשר משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לכל אלמנה ויתומים של תושב ישראל שנפטר, ללא קשר לסיבת הפטירה (בסכום קבוע), סכום קצבת התלויים יהיה בדרך כלל גבוהה הרבה יותר  שכן קצבת התלויים מחושבת באחוזים מקצבת נכות עבודה בשיעור 100% (שמהווה נגזרת מהכנסתו של המנוח – 75% ממנה, בשלושת החודשים שקדמו ליום שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה).
באם מדובר בתביעה בגין מוות שנגרמו למנוח/ה שלא במסגרת תאונת עבודה, הניכויי יהיה של קצבת השאירים המשתלמת או יכולה היתה להשתלם לתלויו או שאריו של המנוח.


מותו של ילד או צעיר חסר תלויים

פסיקת בתי המשפט הכירה אף בפיצוי לעזבונו של קטין שנהרג או נפטר כתוצאה מתאונה או כתוצאה מרשלנות רפואית.
על פי הלכת  בית המשפט העליון בעניין "פינץ" – חישוב הפיצוי בגין ה"שנים האבודו" של קטין שנהרג או נפטר, ואשר מטבע הדברים טרם הספיק לגבש דרך וכיוון תעסוקתי, ייעשה על פי השכר הממוצע במשק עד גיל פרישה. משכר זה, קבעה הפסיקה בנוגע לקטינים, יש לנכות 70% בעקבות השימוש שהיה עושה המנוח בכספו, והפיצוי אשר נפסק לעזבונו הוא בשיעור 30% מהשכר הממוצע במשק.
באשר למנוח/ה חסרי תלויים – כמובן שכל מקרה יידון לגופו, ואולם ככלל, הלכת פינץ תחול בשינויים המחוייבים גם במצב זה, תוך התחשבות בהכנסתו של  המנוח/ה ערב פטירתו ובמכפלת 30%.


שכר הטרחה שלנו – נגבה בתום ההליך המשפטי ובהתאם לתוצאותיו בלבד

חשוב לנו להדגיש כי שכר טרחתנו ייגבה בתום ההליך המשפטי ובהתאם לתוצאותיו, לכן, תמיד נעמוד באינטרס מלא ואחיד מול לקוחותינו להשגת התוצאה המשפטית הטובה ביותר עבורם.

ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בביטוח הלאומי.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם 
כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828
מוות מתאונה 
 
לצערנו, רבות הן התאונות הקטלניות במדינת ישראל.
בתאונה  אשר תוצאתה קטלנית, בין אם מדובר בתאונת עבודה קטלנית ובין אם מדובר בתאונה שארעה בנסיבות אחרות, במקום ציבורי, בבית עסק , בבית פרטי ותוצאותיה קטלניות, עשויים עזבונו יורשיו ו/או תלוייו של המנוח להיות זכאים לפיצוי.
אנו ערים לכך כי משפחת המנוח/ה שנהרגו בתאונה קטלנית, מצויים סמוך לקרות התאונה וגם מעבר לכך, תקופה מורכבת ורגישה במהלכה קשה מאד המחשבה על תביעה לקבלת פיצויים בעקבות מותו/ה של יקיריהם.
מלאכת ייצוג יורשיו/תלוייו/עזבונו של מנוח שנהרג/ה בתאונה קטלנית, דורשת ניסיון רב שנים במטריה משפטית זו לצד רגישות ואנושיות רבה בטיפול במשפחת המנוח/ה.
כל אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו רכש וצבר ניסיון רב שנים בייצוג יורשיי/תלויי ועזבונו של מנוח אשר קיפח/ה חייו בתאונה.
לאחר פגישה אישית עימכם במהלכה נבקש אינפורמציה אודות המנוח/ה , ננהל עבורכם את המערכה המשפטית בכל ענפיה, בין אם בתביעת נזיקין כנגד הגורם /ים האחראי/ם לקרות התאונה הקטלנית, בין אם כנגד מבטח רכב באם מדובר בתאונת דרכים קטלנית וכן בתביעה כנגד הביטוח הלאומי ענף שיארים או תלויים – הכל בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של המקרה.
ייצוג משפחת המנוח יהיה תמיד ע"י שותף בכיר במשרד, ואנו מתחייבים לשירות מקצועי מוקפד ומנוסה לצד ליווי ויחס אישי ואנושי אשר ייקל עליכם את המסע המורכב בתביעות כאובות אלו.
כנגד מי תוגש תביעה  בגין תאונה שגרמה למותו של אדם?
 • מוות כתוצאה מתאונת דרכים – בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תוגש התביעה כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה  בביטוח חובה את הרכב בו נהג או הנוסע או פגע במנוח/מנוחה כהולכי רגל או רוכבי אופניים.
   
 • בתאונות דרכים בהן  הרכב הפוגע ברח מזירת האירוע, תאונות מסוג "פגע וברח" – תוגש התביעה כנגד קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים – מדובר בתאגיד שהוקם מכח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים שתפקידו להבטיח פיצוי לנפגע או לעזבונו של מנוח שנהרג בתאונה,  כאשר לא ניתן לקבל פיצוי מחברת ביטוח של הרכב הפוגע בתאונות "פגע וברח" או במקרים בהם לנהג הפוגע לא היה ביטוח חובה.