• האם הרופא /איש צוות רפואי אחר – התרשל?
בטרם מתחיל טיפול רפואי, חלה על הרופא אחריות לפרט בפני המטופל את כל המידע הרפואי הנדרש, לרבות פירוט הסיכונים העומדים בפניו, סיכויי ההצלחה, חלופות רפואיות אחרות לביצוע הפעולה הרפואית , תופעות לוואי וכדומה, על הרופא לוודא שהמטופל הבין את ההסבר שניתן לו וכי הוא מקבל את ההחלטה על ביצוע הטיפול מבחירה חופשית .
על מנת להוכיח קיומה של רשלנות רפואית ייבחן בית המשפט כיצד אמור היה לנהוג "רופא סביר" בנסיבות העניין ב"זמן אמת".
כדי לבדוק האם היתה חריגה מהתנהגות סבירה יהיה צורך להוכיח באמצעות חוות דעת רפואית בתחום הרלבנטי כי אכן מדובר בחריגה מפעולה של רופא סביר בתחום.
לצורך הכנת תביעה לרשלנות רפואית נזמן את הלקוח לפגישה עם שותף בכיר במשרדנו, נבקש להביא כבר לפגישה הראשונה במשרדנו את כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים ולאחר עיון ובחינה ראשונית שלהם נשלח אותם לעיון ראשוני של אחד מהיועצים הרפואיים עימם אנו עובדים, זאת על מנת לברר האם אכן , על בסיס הרשומות הרפואיות ניתן יהיה לבסס חריגה מסבירות בטיפול הרפואי.
  • קיומו של נזק
השלב הנוסף אשר הכרחי לבחון הוא קיומו של נזק.
לעיתים התנהלות רפואית אכן עולה כדי רשלנות וחורגת באופן בוטה מהתנהלות סבירה
של רופא ואולם בסופו של דבר, למזלו של המטופל, לא נגרם לו כל נזק.
במצב דברים כזה, לא תקום עילת תביעה.
  • קשר סיבתי בין הרשלנות לבין הנזק
על מנת שניתן יהיה להגיש תביעה מבוססת בעילה של רשלנות רפואית יהיה צורך להוכיח קשר סיבתי בין הרשלנות הרפואית לבין הנזק שנגרם למטופל.
כלומר-יהיה צורך להוכיח כי השלכותיו הישירות של ההליך הרפואי הרשלני הן אלה שגרמו להיווצרותו של נזק למטופל ואלמלא היה מתבצע הטיפול הרפואי באופן הרשלני בו התבצע  לא היה נגרם הנזק ממנו סובל המטופל.
לא תמיד מתקיים קשר סיבתי ברור בין ההתרשלות לבין הנזק.
על מנת להוכיח את הקשר הסיבתי וכן את שיעור הנכות יהיה מקום לצרף לתביעה חוות דעת רפואית בתחום הספציפי בו מדובר.
משרדנו מצוי בקשרי עבודה עם מיטב המומחים הרפואיים המנוסים בתחום בחינת קיומה של רשלנות, כל אחד בתחומו, וכן קביעת שיעור הנזקים אשר נגרמו למטופל בעקבות הרשלנות.
 

טיפול בתביעת רשלנות  רפואית
על מנת לטפל בתביעה לרשלנות רפואית נדרש מעורך הדין ניסיון משפטי ורפואי רב שנים, יידע וניסיון בקריאה ויכולת ניתוח והבנה של רשומות רפואיות שונות, ובמיוחד, ניסיון רב בחקירת מומחים רפואיים בבית המשפט. מדובר במומחים רפואיים מנוסים ובעלי יידע רב בתחומם ועל מנת לחקור אותם במקצועיות נדרשת הכנה משמעותית וניסיון ואף היוועצות עם מומחים רפואיים.
כל אחד מלקוחותנו מטופל החל מהפגישה הראשונה במשרדנו, ומשך כל ניהולה של התביעה, על ידי שותף בכיר במשרד.
נשתף את לקוחותנו בכל ההתייעצויות הרפואיות ובכל שלב ושלב מההליך המשפטי הכל תוך חתירה מתמדת להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.


שכר הטרחה שלנו – נגבה בתום ההליך המשפטי ובהתאם לתוצאותיו בלבד

חשוב לנו להדגיש כי שכר טרחתנו ייגבה בתום ההליך המשפטי ובהתאם לתוצאותיו, לכן, תמיד נעמוד באינטרס מלא ואחיד מול לקוחותינו להשגת התוצאה המשפטית הטובה ביותר עבורם.

ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בביטוח הלאומי.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם, 
כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828
רשלנות רפואית
 
מהי רשלנות רפואית?
המפגש של מטופל  עם צוות רפואי בבתי חולים, קופות חולים או מרפאות פרטיות גורר לצערנו לפעמים נזקים כאלו ואחרים.
לעיתים ,נראה למטופל  כי פעולה  או התנהגות של מי מאנשי הצוות הרפואי היתה בלתי תקינה לחלוטין והינה "רשלנות  רפואית" ואולם, יש לשים לב כי לא כל פעולה אשר נראית ככזו מהווה אכן "רשלנות רפואית" ועל מנת לבחון האם קיימת עילת תביעה בגין רשלנות רפואית יש מקום לבחון מס' שלבים.
שלבים אלו יש לבחון בייעוץ וטיפול של עו"ד המומחה בתחום רשלנות רפואית ונזקי גוף: