קיימים מס' סוגים של פוליסות ביטוח חיים
  • פוליסת ריסק- בפוליסה זו, התשלום החודשי משמש לביטוח מפני סיכון מוות בלבד,
    ללא מרכיב של חסכון.
  • פוליסת חסכון- בפוליסה זו, התשלום החודשי משמש לחסכון בלבד ללא התייחסות לסיכוני מוות ונכות.
    במקרה של מוות או נכות מקבל המבוטח (או מוטביו) את הסכום שנצבר בפוליסה.
  • ביטוח מעורב- זהו הסוג הנפוץ ביותר של ביטוח חיים הנותן מענה לשלושת הסיכונים – מוות, נכות וזקנה. בפוליסה זו קיים מרכיב של ריסק וכן מרכיב של חסכון.
מה כוללת הפוליסה ?
פוליסות  ביטוח חיים כוללות כיסוי בגין מקרה מוות וכן יכולות לכלול כיסויים ביטוחים נוספים, בין היתר בגין נכות מתאונה ואובדן כושר עבודה.
כל אדם רשאי לרכוש עבורו פוליסות ביטוח, בין באופן אישי ועצמאי ובין במסגרת מקום עבודתו, אם הוסכם על כך, כחלק מתנאי עבודתו.
ביטוח הנרכש במסגרת מקום העבודה, נהוג לכנותו 'ביטוח מנהלים'.
מטרת הפוליסות להעניק כיסוי ביטוחי למבוטח שניזוק מכל סיבה שהיא, בכפוף להוראות הפוליסה ותנאיה.
 

מה המשמעות של רכישת מס' פוליסות במקביל ?
ניתן לרכוש מס' פוליסות בחברות שונות ובמקרה של מוות או נכות ישולמו תגמולי הביטוח עפ"י הסכומים הנקובים בכל אחד מן הכיסויים שבפוליסות השונות יחד, באופן מצטבר.
 

מה היתרון ברכישת הפוליסה ?
מדובר בפוליסות פרטיות או קולקטיביות והמבטחת לא תוכל לדרוש קיזוז של תגמולי הביטוח המשולמים מכוחן מפיצויים אחרים להם יהיה זכאי המבוטח בתביעות מקבילות בגין אותו אירוע ביטוחי ממש.
כך לדוגמא, נפגע בתאונת דרכים הזכאי לפיצויים ממבטחת החובה בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונת דרכים, יהיה זכאי בנוסף, לתגמולי ביטוח בגין נכות מתאונה ו/או בגין אובדן כושר עבודה, ככל שרכש כיסויים אלה בפוליסה ובכפוף לתנאי הכיסויים והוראותיהם.
כן, נפגע בתאונת עבודה הזכאי לפיצויים ממעסיקתו ומבטחתה (בגין רשלנות מכוח פקודת הנזיקין), יהיה זכאי בנוסף לתשלום תגמולי ביטוח בגין נכות מתאונה ו/או אובדן כושר עבודה מכוח פוליסה, ככל שרכש כיסויים אלה ובהתאם לתנאי הכיסויים והוראותיהם.
לכן, מומלץ לבדוק בגין כל אירוע האם בנוסף יש ברשות הנפגע פוליסות ביטוח פרטיות (או שנרכשו במסגרת העבודה) הכוללות כיסויים ביטוחים מכוחם קיימת זכאות נוספת לתשלום תגמולי ביטוח בגין אירוע ביטוחי, זאת בנוסף לזכאות הנפגע לקבלת פיצויים מן המזיק עפ"י פקודת הנזיקין או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 

מה חשוב לדעת ?
חשוב לשים לב להגדרות ולסייגים בפוליסות אלה, הגדרת מקרה הביטוח, שיעור התגמולים ואופן חישובם.
כן, יש לשים לב  כי תקופת ההתיישנות בפוליסות אלה הינה מקוצרת ועומדת עפ"י רוב על שלוש שנים מיום קרות האירוע הביטוחי.
 

מה עושים ?
תביעות מכוח פוליסות ביטוח חיים, עלולות להידחות ע"י חברת הביטוח מטעמים שונים, בין היתר, אי תשלום פרמיות, סילוק הפוליסה עובר למקרה הביטוח, סייגים לחבות, הפרת חובת הגילוי, מצב רפואי קודם, מקרה ביטוח שאירע, התיישנות ועוד.
טענות אלה מעלות סוגיות בשאלות של רפואה ומשפט, שאלות ביטוחיות מורכבות ושונות המערבות תניות של הפוליסה והדין, הנחיות של המפקחת על הביטוח פסיקה ותקדימים, המחייבים בחינה מעמיקה של כל טענה וכל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו.
חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע ועורכי דין הבקיאים בתחום על מנת לקבלת החלטה נכונה ומושכלת ולהתמודד עם טענות הדחייה של המבטחת, תוך מיצוי אופטימלי של זכויות המבוטח/ הנפגע ומקסום התוצאה.
לכן, יש לפנות להיוועצות בהקדם ולברר את מלוא הזכויות להן זכאי הנפגע המבוטח מכוח הפוליסה ולאפשר את מימושן באופן מקסימלי על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר.
אנו מתחייבים כי מניסיוננו רב השנים נפעל להגשת התביעה וניהולה באופן מקצועי, מסודר ומוקפד ובמהירות האפשרית, הכל על מנת להקל על לקוחותינו ולהשיג בעבורם את מירב הזכויות המגיעות להם עפ"י חוק.
בכל מהלך ניהול התביעה, נעמוד עם לקוחותינו בקשר רציף וזמין, אף מעבר לשעות העבודה המקובלות, על מנת להדריכם, ולעדכנם אודות מצב התביעה.
משרדנו מנוסה בפגיעות גוף על גווניהן, לרבות פגיעות בתאונות קשות ונזקי גוף קשים ובמידת הצורך, אנו נקיים את הפגישה הראשונית בביה"ח.
חשוב לציין כי פגישה ראשונית לצורך קבלת ייעוץ משפטי ראשוני, אינה מחייבת ואינה כרוכה בתשלום כלשהו.
נבהיר כי גם שכר טרחת משרדנו אינו כרוך בתשלום מראש ומשולם רק בסוף ההליך המשפטי כאחוז מתוך סכום הפיצוי שייפסק.
 

ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מן השותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בפגיעות גוף.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם,
כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828
במהלך הפגישה, נבין האם קיימת עילה להגשת תביעה מכוח הפוליסה. 
לאחר הבנת מצבך הרפואי, נכוון אותך באשר לאיתור ואיסוף של מסמכים רפואיים נוספים, באם נחוצים כאלה, לצורך הגשת התביעה וכן התייעצות, במידת הצורך, עם מומחים רפואיים העובדים עם משרדנו והכנת חוות דעת רפואיות, ככל הנדרש.
קיימת חשיבות גדולה לטיפול בלקוח, מהר ככל הניתן, ואיסוף מלוא המסמכים הרפואיים הרלבנטיים. 
מהו ביטוח חיים ?

ביטוח חיים הינו חוזה בין המבוטח- בעל הפוליסה לבין המבטחת, במסגרתו מסכימה חברת הביטוח לשלם למוטבים שנקבעו בפוליסה סכום חד פעמי בגין מקרה של פטירת בעל הפוליסה.
השירות שלנו
משרדנו נותן ייעוץ משפטי ראשוני ולא מחייב לבחינת הדרך הנכונה לניהול התביעה ונקיטת הליכים משפטיים במידת הצורך למיצוי זכויות וקבלת פיצוי מקסימלי מכוח הפוליסה והכיסויים שבה וכן מלווה את הנפגע לאורך מסעו בניהול התביעה בערכאות השונות, מראשית ועד תום.
עם פנייתך אל משרדנו, נקיים עמך פגישה בה ישתתף שותף בכיר משרדנו, אשר ימשיך בליווי וטיפול אישי בתביעתך עד לקבלת הפיצוי וסיום טיפול.