מהו אירוע תאונתי ?
ההגדרה של אירוע תאונתי משתנה מפוליסה לפוליסה.
ההגדרה הבסיסית דנה בחבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי כתוצאה מאירוע פתאומי חד פעמי ובלתי צפוי מראש, הנגרם ע"י גורם חיצוני וגלוי לעין ואשר מהווה את הסיבה היחידה, הישירה והמידית לאחד מן הכיסויים שקיימים, ללא תלות בכל סיבה אחרת.

 
הרחבת ההגדרה בפסיקה
לא פעם מתעוררת מחלוקת האם אירוע מסוים מהווה תאונה כהגדרתה בפוליסה.
הפסיקה הרחיבה את משמעותו של אירוע תאונתי עפ"י הגדרתו הבסיסית לעיל ובתי המשפט קבעו כי גם אלימות מילולית, לחץ נפשי והצטברות של פגיעות חוזרות לאורך זמן עלולות להיחשב כאירוע תאונתי כל עוד לא הוחרגו במסגרת הפוליסה.
במקרים אלה, על המבוטח יהיה להוכיח כי האירוע היה הגורם העיקרי והמכריע למצבו הרפואי.
כך לדוגמא, ויכוח סוער בעבודה שגרם למבוטח לאוטם שריר הלב- הוכר בפסיקה כאירוע תאונתי לאחר שהוכח כי הוויכוח היה הגורם העיקרי והמכריע להיווצרות האוטם לגרם לנכות.
 

מהו גובה הפיצוי ?
גובה הפיצוי בכל כיסוי תלוי בפרמיה אותה הסכים המבוטח לשלם. ככל שתשלום הפרמיה גבוה יותר, כך יגדל  גובה הפיצוי.

דוגמאות לחלק מן הכיסויים הביטוחיים שבפוליסת תאונות אישיות
 
נכות מתאונה
הפיצוי ניתן כפיצוי חד פעמי ומחושב בהתאם לאחוז הנכות הרפואית שתיקבע למבוטח במכפלת סכום הביטוח שנקבע בפוליסה.
יש לשים לב למבחנים הספציפיים בכל פוליסה לקביעת גובה הפיצוי בהתאמה לקביעת אחוז הנכות.
 

מוות מתאונה
הפיצוי ניתן כפיצוי חד פעמי בהתאם לגובה הכיסוי שנקבע בפוליסה במקרה של מוות, המשולם ליורשיו של המבוטח.
 

אובדן כושר עבודה
הפיצוי ניתן בהתאם לסוג הכיסוי שנרכש במסגרת פוליסת תאונות אישיות.
הכיסוי הניתן בגין אובדן כושר עבודה מכוח פוליסת תאונות אישיות אינו חייב במס הכנסה או ביטוח לאומי, זאת בניגוד לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה המצוי בפוליסות ביטוח חיים.
מומלץ לפנות לעו"ד המנוסה בהגשת וניהול תביעות מסוג זה מול חברות הביטוח ובביהמ"ש באופן שיביא למקסום התוצאה וימנע במקרים רבים דחיית התביעה.
 

השירות שלנו
אנו ממליצים לנפגע בתאונה לפנות לעורך דין מוקדם ככל הניתן לאחר התאונה.
עם פנייתך אל משרדנו, נקיים עמך פגישה בה ישתתף שותף בכיר במשרדנו, אשר ימשיך בליווי וטיפול אישי בתביעתך עד לקבלת הפיצוי וסיום טיפול.
במהלך הפגישה, נבין האם קיימת עילה להגשת תביעה מכוח הפוליסה.
לאחר הבנת מצבך הרפואי, נכוון אותך באשר לאיתור ואיסוף של מסמכים רפואיים נוספים, באם נחוצים כאלה, לצורך הגשת התביעה וכן התייעצות, במידת הצורך, עם מומחים רפואיים העובדים עם משרדנו והכנת חוות דעת רפואיות, ככל הנדרש.
קיימת חשיבות גדולה לטיפול בלקוח, מהר ככל הניתן, ואיסוף מלוא המסמכים הרפואיים הרלבנטיים.
אנו מתחייבים כי מניסיוננו רב השנים נפעל להגשת התביעה וניהולה באופן מקצועי, מסודר ומוקפד ובמהירות האפשרית, הכל על מנת להקל על לקוחותינו ולהשיג בעבורם את מירב הזכויות המגיעות להם עפ"י חוק.
בכל מהלך ניהול התביעה, נעמוד עם לקוחותינו בקשר רציף וזמין, אף מעבר לשעות העבודה המקובלות, על מנת להדריכם, ולעדכנם אודות מצב התביעה.
משרדנו מנוסה בפגיעות גוף על גווניהן, לרבות פגיעות בתאונות קשות ונזקי גוף קשים ובמידת הצורך, אנו נקיים את הפגישה הראשונית בביה"ח.
חשוב לציין כי פגישה ראשונית לצורך קבלת ייעוץ משפטי ראשוני, אינה מחייבת ואינה כרוכה בתשלום כלשהו.
נבהיר כי גם שכר טרחת משרדנו אינו כרוך בתשלום מראש ומשולם רק בסוף ההליך המשפטי כאחוז מתוך סכום הפיצוי שייפסק.
 

ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מן השותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בפגיעות גוף.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם,
כל זאת תוך קפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828
מהו ביטוח תאונות אישיות ?

ביטוח תאונות אישיות כולל בתוכו אחד או יותר מהכיסויים הביטוחיים המקימים פיצוי כספי במקרה של אירוע תאונתי שגרם למקרה מוות, נכות, אובדן כושר עבודה, סיעוד, הוצאות אשפוז, שברים וכוויות ועוד, הכל בכפוף לתנאי הפוליסה והוראותיה.
הכיסוי הביטוחי בפוליסות מסוג זה כולל פיצוי בגין אירוע תאונתי שנגרם בכל עת ובכל מקום, גם בחו"ל.