כיצד נקבעת נכות המזכה בפיצוי ?
כל נכות צריכה להיקבע ע"י רופא מומחה מוסמך בתחום הפגיעה.
כך לדוגמא, אם מדובר בפגיעה אורטופדית- מומחה אורטופדי, פגיעה נוירולוגית- מומחה נוירולוגי, פגיעה בעיניים- מומחה עיניים וכך הלאה.
יש להבחין בין נכות זמנית המסתיימת אוטומטית בסיום התקופה שנקבעה מראש בעוד שנכות קבועה (צמיתה) נקבעת כאשר מצבו הרפואי של הנפגע התגבש ואינו צפוי עוד להשתנות בעתיד.
הכיסוי בגין נכות מתאונה מזכה בפיצוי בגין נכות קבועה/ צמיתה.
 

מהם היתרונות בכיסוי לנכות מתאונה ?
  • הפיצוי משולם כמענק חד פעמי למבוטח שנפגע נזק גוף ושנגרמה לו עקב כך נכות צמיתה/ קבועה.
  • הפיצוי ניתן ללא צורך בחישוב תקופת המתנה/ אכשרה.
  • הפיצוי אינו תלוי בקבלת תשלום מגורם אחר כגון ביטוח לאומי, פוליסות נוספות אחרות הכוללות אף הן כיסוי לנכות מתאונה או פיצוי מגורם מזיק במסגרת תביעת נזיקין. 
האם קיימים חריגים לקבלת הפיצוי ?
חריג הינו תנאי הקבוע בפוליסה אשר בהתקיימו המבוטח אינו זכאי לפיצוי .
החריגים משתנים מפוליסה לפוליסה.


דוגמאות לחריגים
  • ניסיון התאבדות או חבלה עצמית במתכוון או סיכון עצמי במתכוון (פרט לניסיון להצלת חיים) או השתתפות המבוטח בביצוע פשע.
  • שימוש בסמים (אלא אם כן השימוש הוא עפ"י הוראות רופא).
  • מלחמה, שירות המבוטח בצבא/ בכוחות הבטחון.
  • פעולות טרור.
  • ספורט אתגרי.
  • בעיות נפשיות/ אי שפיות.
מהו המועד להגשת התביעה ?
את התביעה לתשלום תגמולי ביטוח מכוח הכיסוי הביטוחי לנכות עקב תאונה יש להגיש בתוך שלוש שנים ממועד קרות התאונה, שכן תקופת ההתיישנות מכוח כיסוי ביטוחי זה הינה מקוצרת.
 

מה חשוב לעשות ?
חשוב לפנות להיוועצות בהקדם ולברר את מלוא הזכויות מכוח הפוליסה ולאפשר את מימושן באופן מקסימלי על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר.
לפיכך מומלץ לבדוק בגין כל אירוע האם בנוסף יש ברשות הנפגע פוליסות ביטוח פרטיות (או שנרכשו במסגרת העבודה) הכוללות כיסויים ביטוחים מכוחם קיימת זכאות נוספת לתשלום תגמולי ביטוח בגין אירוע ביטוחי, זאת בנוסף לזכאות הנפגע לקבלת פיצויים מן המזיק עפ"י פקודת הנזיקין או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 

השירות שלנו
אנו ממליצים לנפגע בתאונה לפנות לעורך דין מוקדם ככל הניתן לאחר התאונה.
עם פנייתך אל משרדנו, נקיים עמך פגישה בה ישתתף שותף בכיר במשרדנו, אשר ימשיך בליווי וטיפול אישי בתביעתך עד לקבלת הפיצוי וסיום טיפול.
במהלך הפגישה, נבין האם קיימת עילה להגשת תביעה מכוח הפוליסה.
לאחר הבנת מצבך הרפואי, נכוון אותך באשר לאיתור ואיסוף של מסמכים רפואיים נוספים, באם נחוצים כאלה, לצורך הגשת התביעה וכן התייעצות, במידת הצורך, עם מומחים רפואיים העובדים עם משרדנו והכנת חוות דעת רפואיות, ככל הנדרש.
קיימת חשיבות גדולה לטיפול בלקוח, מהר ככל הניתן, ואיסוף מלוא המסמכים הרפואיים הרלבנטיים.
אנו מתחייבים כי מניסיוננו רב השנים נפעל להגשת התביעה וניהולה באופן מקצועי, מסודר ומוקפד ובמהירות האפשרית, הכל על מנת להקל על לקוחותינו ולהשיג בעבורם את מירב הזכויות המגיעות להם עפ"י חוק.
בכל מהלך ניהול התביעה, נעמוד עם לקוחותינו בקשר רציף וזמין, אף מעבר לשעות העבודה המקובלות, על מנת להדריכם, ולעדכנם אודות מצב התביעה.
משרדנו מנוסה בפגיעות גוף על גווניהן, לרבות פגיעות בתאונות קשות ונזקי גוף קשים ובמידת הצורך, אנו נקיים את הפגישה הראשונית בביה"ח.
חשוב לציין כי פגישה ראשונית לצורך קבלת ייעוץ משפטי ראשוני, אינה מחייבת ואינה כרוכה בתשלום כלשהו.
נבהיר כי גם שכר טרחת משרדנו אינו כרוך בתשלום מראש ומשולם רק בסוף ההליך המשפטי כאחוז מתוך סכום הפיצוי שייפסק.
 

ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מן השותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בפגיעות גוף.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם,
כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828
כיצד מחושב הפיצוי ?
הפיצוי הכספי עפ"י כיסוי ביטוחי זה מחושב ביחס לסכום הביטוח המלא שנרכש ושיעור הנכות, ועל-פי השיעורים המפורטים בטבלת האיברים שבפוליסה.
חשוב מאוד לשים לב להגדרת "הנכות" בפוליסה ומהו גובה הפיצוי המשתלם במקרה של  אירוע תאונתי.
בכל מקרה, סך התשלומים ששולמו למבוטח בשל כל מקרי הביטוח יחד לא יעלו על 100% מסכום הביטוח המוסכם שנרכש במסגרת הכיסוי לנכות מתאונה.
נכות מתאונה 

כיסוי ביטוחי לנכות מתאונה מעניק אפשרות לרכישת סכום ביטוח בפוליסה, המותאם לרצונו וליכולתו של המבוטח ואשר אינו מוגבל בתקרה.
מטרתו של ביטוח זה הינה להבטיח פיצוי חד פעמי למבוטח במקרה של תאונה אשר גרמה לו לנכות מלאה או חלקית.