בהמשך, ובאם נסבור כי סיכוייך לקבלת גמלת ניידות גבוהים, ובטרם הגשת בקשה לביטוח הלאומי לקבלת ההטבות בניידות, נפנה בשימך בבקשה להיבדק בוועדות רפואיות של משרד הבריאות.
הוועדות הרפואיות של משרד הבריאות קובעות האם קיים ליקוי ברגליים, בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת, והאם קיימת היזקקות לכיסא גלגלים ושימוש בו, והאם הליקוי שנקבע הוא זמני ועשוי להשתנות או שהוא נקבע לצמיתות.

חשוב לנו להדגיש בפניך כי  על פי החוק, ייצוג  וטיעון בשם נפגע/ת מול וועדות של משרד הבריאות ו/או ביטוח לאומי, יכול להתבצע אך ורק על ידי עורך דין.
גופים מסחריים כאלה ואחרים אשר מציעים לאחרונה  שירות של סיוע בקבלת כספים מהמוסד לביטוח לאומי אינם רשאים על פי החוק ללוות אותך או לטעון בשימך במהלך הוועדה.
נדגיש כי מהלך הדברים בוועדה עצמה הוא מכריע ויהיה בו כדי להשפיע השפעה כבדת משקל על החלטת הוועדה.

לכל אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג מול וועדות של  משרד הבריאות ו/או של הביטוח הלאומי ואנו מתחייבים למתן שירות מקצועי ומסור בייצוגך בפני וועדות אלו.
 

תנאי זכאות לגמלת ניידות

אדם עשוי להיות זכאי להטבות בניידות אם עונה על שני התנאים המפורטים:
 • וועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לך אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויי ברגליים (בהתאם לרשימת ליקויים המוגדרת בהסכם הניידות).
 • תושב ישראל , הנמצא בישראל מגיל 3 עד גיל פרישה.
 רק לאחר שהוועדה הרפואית תקבע  שיש לך ליקויי בגפיים התחתונות, תוכל להגיש תביעה       
 להטבות בניידות לביטוח הלאומי.


ערעור על החלטת הוועדה הרפואית של משרד הבריאות

על החלטתה של הוועדה הרפואית של משרד הבריאות ניתן להגיש ערעור לוועדה לערערים של משרד הבריאות.
על החלטה של הוועדה לערערים ניתן להגיש תובענה לביה"ד המחוזי.
נבקש להדגיש כי רק עורך דין רשאי  להתלוות ולייצג ולטעון בשימך בוועדה רפואית של משרד הבריאות ובוועדות ערערים.
נמליץ בטרם החלטה על הגשת ערעור על החלטת וועדה רפואית של משרד הבריאות להיוועץ עם שותף בכיר במשרדנו, אשר ייבחן את מלא המסמכים הרפואיים אשר מצויים בידך והתאמתם לרשימת הליקויים המוגדרת בהסכם הניידות, וכן ייבחן את מצבך וסיכויי הערעור.
קיימים מצבים בהם נמליץ ללקוחותינו לצרף לערעור חוות דעת רפואית של אחד מהמומחים הרפואיים עימם עובד משרדנו, כל זאת על מנת להגדיל סיכויי הצלחת הערעור.
החמרה במצב רפואי
כאשר אדם, נבדק זה מכבר על ידי וועדה רפואית של משרד הבריאות או ע"י ועדת ערר של משרד הבריאות  והוא סבור שחלה החמרה במצבו הרפואי מאז בדיקתו זו, קיימת אפשרות לשוב ולהיבדק ע"י הוועדה הרפואית :
 • אם חלפו 12 חודשים מאז הבדיקה האחרונה ע"י הוועדה – יש להגיש בקשה לבדיקה מחודשת ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריך,  ואליה לצרף מסמכים עדכניים ביותר אשר מוכיחים החמרה במצבך.
 • אם טרם חלפו 12 חודשים מאז בדיקתך האחרונה בוועדה – יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי המטפל בך ולצרף מסמכים רפואיים עדכניים אשר מוכיחים החמרה במצבך.
  במקרה זה, רופא של המוסד לביטוח לאומי יבדוק האם חלה החמרה במצבך, אם יסבור כי אכן חלה החמרה, בקשתך תועבר ללשכת הבריאות להמשך טיפול.
בכל מקרה נמליץ לך להיוועץ עם עורך דין בטרם הגשת בקשה להחמרת מצב, זאת על מנת לבחון האם במסמכים שבכוונתך לצרף יש דיי על מנת להוכיח החמרה במצבך ולעיתים נמליץ על צירוף חוות דעת רפואית של רופא מומחה עימו עובד משרדנו, לצורך ביסוס החמרת מצבך.

סוגי ההטבות בניידות
 
ההטבות בניידות הן מגוונות ולכל הטבה תנאי זכאות שונים.
נציין כי רוב ההטבות בניידות ניתנות למי שיש בבעלותו וברשותו רכב או למי שעומד לרכוש רכב (ההטבות יינתנו רק לאחר רכישת הרכב) ובתנאי שהוא עונה על התנאים  הבאים:
 • למי שיש רישיון נהיגה תקף – וועדה של משרד הבריאות קבעה לו 40% מוגבלות בניידות לפחות.
 • למי שאין רשיון נהיגה תקף – וועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו 60% מוגבלות בניידות לפחות ויש לו מורשה נהיגה שמסיע אותו ברכב.
 • קצבת ניידות חודשית לבעל רכב – להשתתפות בהוצאות השימוש ברכב
 • קצב ניידות לחסרי רכב
 • תוספת קצבה למי שהמרחק מביתו למקום עבודתו וחזרה הינו 40 ק"מ – להשתתפות בהוצאות הנסיעה הנוספות.
 • הלוואה עומדת לקונה רכב ראשון/להחלפת רכב.
 • הלוואה לרכישה והתקנה של אביזרים ברכב לאבזרים מיוחדים – מדובר ברכב מיוחד אשר ניתן להיכנס ולצאת ממנו בישיבה על כיסא גלגלים, ו/או שניתן לנהוג בו כשהנכה ישוב על כיסא גלגלים.
 • החזר הוצאות לרכישתה והתקנה של אביזרים והתקנתם ברכב פרטי.
 • הלוואה לרכישה ולהתקנה של מתקן הרמה לכיסא גלגלים לרכב
 • לימוד נהיגה ברכב לאבזרים מיוחדים - מדובר בתכנית ללימוד נהיגה למוגבלים בניידות הזקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, ומבקשים לנהוג ברכב שאליו ניתן להיכנס ועם כיסא גלגלים.
הצטלבויות עם גמלאות אחרות
 • מי שמקבל קצבת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי, ומתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת הטבות בניידות- לא יוכל לקבל את שתי ההטבות ויצטרך לבחור אחת מהן.
למרות זאת יוכל לקבל את שתיהן במקרים הבאים:
הוא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור 100% לפחות.
או
נקבעה לו 100% מוגבלות בניידות.

ועדה רפואית של לשכת הבריאות קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
 • מי שמקבל קצבה לילד נכה מהביטוח הלאומי, ומתקימים בו תנאי הזכאות לקבלת הטבות גם בניידות – לא יוכל לקבל את שתיהן ויהא עליו לבחור בין שתי ההטבות 
נקבעו לו 80% מוגבלות בניידות לפחות.
ועדה רפואית של לשכת הבריאות קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים , והוא משתמש בו.
 • לפי הסכם הניידות לא ניתן להגיש תביעה לגמלת ניידות לראשונה לאחר גיל פרישה.
מי שקיבל גמלת ניידות לפני שהגיע לגיל פרישה, יהיה זכאי להמשיך ולקבלה אם ימשיך לענות על תנאי הזכאות לגמלת ניידות לפי הסכם הניידות ובנוסף עונה על אחד מהתנאים המפורטים:
 • קיבל קצבת ניידות בסמוך לפני גיל פרישה.
 • קיבל הלוואה עומדת בתוך 4 השנים שקדמו לגיל פרישה.
 • קיבל הלוואה עומדת לרכישת הרכב, הנמצא עדיין ברשותו ובבעלותו.
ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בביטוח הלאומי.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם
מהמוסד לביטוח לאומי,כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828
גמלת ניידות

גמלת ניידות משולמת למי שהינו בעל ליקויים ברגליים אשר מגבילים את ניידותו.
יצויין כי מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם קיימות מס' הטבות אשר ניתנות גם למי שאינם בעלי רכב.
ההטבות משולמות למי שנמצא זכאי להן, מכספי משרד האוצר על פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לבין ביטוח לאומי.
חשוב לנו להדגיש כי את המוגבלות בניידות קובעות וועדות רפואיות של משרד הבריאות , לכן, באם את/ה סובלים ממוגבלות בניידות, נציע ליצור קשר עם משרדנו, תיקבע לך פגישה עם אחד השותפים הבכירים במהלכה נבקשך להביא עימך מסמכים רפואיים מהם נוכל ללמוד על מוגבלותך ברגליים והאם היא נכנסת לרשימת הליקויים המוגדרת בהסכם הניידות.