"תאונות עבודה  הקלאסיות"
מתרחשות במהלך עבודה, כגון תאונות דרכים בדרך מ או אל העבודה, או תאונות שמתרחשות במהלך עבודה, כגון: פועל הנופל מפיגום, רתך הנפגע בעינו במהלך עבודת ריתוך וכדומה.
לעיתים , גם אירוע שארע במהלך עבודתך ואינו תוצאה של גורם חיצוני הנראה לעין – יוכר כתאונה בעבודה:
לדוגמא: אירוע של שבץ מוחי או אירוע לבבי כגון התקף  לב.
על מנת שאירוע מהאירועים הנ"ל יוכר כ"תאונת עבודה"


מחלות מקצוע / "מיקרוטראומה"
קיימים מצבים בהם יוכרו ליקויים רפואיים שונים ככאלה שנגרמו בגין עבודתך ובלבד שיוכח  הקשר הסיבתי שבין פרוץ וגרימת הלקות/מחלה לבין עבודת הנפגע, למשל:
טנטון – תופעה המתבטאת בצפצוף או רעש מתמיד שהנפגע שומע בתוך אוזנו ושאין מקורו מרעש חיצוני.
לעיתים, לקות רפואית זו נגרמת כתוצאה ועקב חשיפה לרעש חזק ומנוגד לחוק אליו נחשף העובד באופן קבוע במקום עבודתו ו/או כשמעסיקו אינו מקפיד על הוראות החוק בנוגע לעוצמות הרעש המותרות, או שאינו מספק לו ציוד מגן מספק כגון אוזניות או אטמי אזניים.

ליקוי שמיעה  - עקב חשיפה לרעש ייחשב תוצאת פגיעה בעבודה אם יוכח ע"י העובד כי נחשף לרעש העולה על התדרים הקבועים בחוק ובאם יקפיד העובד ויגיש את תביעתו בתוך 12 חודשים מהיום שבו תועדה לראשונה לקות השמיעה במסמך רפואי.
בקע מפשעתי - יוכר  כאירוע בעבודה באם יוכח כי נגרם כתוצאה ממאמץ חריג של העובד. על מנת לקשור , קשר סיבתי בין הופעת הבקע לבין עבודתך, יהיה מקום להוכיח באמצעות מסמכים רפואיים כי פנית לטיפול רפואי דחוף בתוך זמן מירבי  של 72  שעות מרגע הופעת הכאב החד.
מיקרוטראומה  על מנת להגיש תביעה בגין "מיקרוטראומה"  יש להוכיח כי נגרמו לך פגיעות זעירות חוזרות נשנות שכל אחת מהן , גרמה לנזק קטן והצטברות הנזקים הקטנים הללו גרמה בפני עצמה לנזק ממשי אשר פוגם בכושר העבודה שלך.
מדובר בתביעות אשר יש להיוועץ בייעוץ משפטי קפדני ויסודי בטרם הגשתן שכן, יהיה מקום להשקיע ממאמץ וטיעון משפטי בכל הנוגע לסוגיית הקשר הסיבתי שבין הפעולות החוזרות ונשנות לבין הנזק ו/או התופעה הפיזית ממנה אתה סובל.


דוגמאות:
  • פגיעות גב, פריצת דיסק, בלט דיסק:  פגיעות מקרוטראומה ששכיח למצוא אצל :נהגי רכבים  כבדים, עובדים עם מכשרים רוטטים,
    סבלים ועוד.
  • תסמונת "תעלה קרפאלית":  פגיעת מקרוטראומה שכיחה אצל: קלדניות, עובדים עם מכשרים רוטטים, עובדי ניקיון וכדומה.
  • צרידות כרונית: פגיעת מיקרוטראומה הבאה לידי ביטוי ביבלות והתדבקויות במיתרי הקול או אובדן חלקי או מוחלט של הקול עקב מאמץ רב חוזר ונשנה. שכיחה אצל: מורים/גננות, מרצים, מדריכים, שחקנים וכדומה.
  • קרעים ברצועות הכתפיים: פגיעת מיקרוטראומה האופיינית ל: צבעים, נגרים, עובדי מוסך וכדומה.
  • אסטמה, COPD: פגיעת מקרוטראומה האופיינית לבעלי מקצוע הנחשפים במהלך עבודתם לחומרים כימיים מזיקים, כגון: נגרים, פועלים החשופים לאבק חומרים מסוכנים, טכנאי שיניים וכדומה.
כמובן שמדובר בדוגמאות אחדות ועל מנת לעמוד על זכויותיך נזמין אותך להיוועץ עם אחד השותפים הבכירים במשרדנו.

הגשת תביעת נזיקין בגין תאונת עבודה

אנו ממליצים לאדם אשר נפגע במהלך עבודתו למהר ולהיוועץ עם עורך דין.
הבנת זכויותיך כנפגע עבודה הינה הבנה הדורשת יידע ונסיון רב שנים הן באופן הגשת התביעה לבית המשפט והן לניהול התביעה על כל מרכיביה לרבות זכויותיך מול המוסד לביטוח לאומי על ענפיו השונים.
טיפול משרדנו בנפגע עבודה יחל תמיד בפגישת ייעוץ ראשונית  ללא עלות כספית , הפגישה תהא עם אחד מהשותפים הבכירים במשרד,  במהלכה נברר איתך את עובדות המקרה, נבקש לעיין במסמכים רפואיים רלבנטיים וכן נתוני הכנסתך ומסמכים נוספים אחרים.
בתם הפגישה נבהיר לך את סיכויי התביעה מול מעסיקך ומול הביטוח הלאומי ואף נבהיר לך את הקשר הקיים בין תביעת הנזיקין אשר תוגש בבית המשפט לבין התביעה אשר תוגש לביטוח הלאומי.
משרדנו מצוי בקשר מקצועי רציף עם מומחים רפואיים בתחומים השונים ולצורך הגשת התביעה אנו נשלח אותך לקבלת הערכת נכות/חוות דעת רפואית מאחד מיועצינו הרפואיים.
עם התגבשות נזקיך ולאחר קבלת חווי דעה רפואי מאחד או יותר מיועצינו הרפואיים – נגיש בשימך תביעה לבית המשפט הרלבנטי.
שותף בכיר במשרדנו יטפל בתביעה באופן רציף , כולל הופעה בבית משפט והופעה בוועדות רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי.
נעמוד עם לקוחותינו בקשר רציף אישי ואנושי למשך כל חיי התביעה תוך חתירה להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.

תאונות עבודה
 
תאונה בעבודה מוגדרת כתאונה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו של העובד השכיר או העצמאי.
גם באם ארעה לך תאונה  בדרך לעבודתך, או בדרך חזרה מעבודתך לביתך, או אם ארעה לך תאונה במהלך הפסקת צהרים, או במהלך יום עיון/יום כיף מטעם מקום עבודתך  תחשב התאונה כתאונה בעבודה .

כתאונת עבודה תחשב אף תאונה שלא ארעה במקום העבודה עצמו, אלא ארעה מחוץ לו, ובלבד שיוכח הקשר בינה לבין עבודת הנפגע אצל אותו המעסיק או מטעמו.
כך למשל תחשב פגיעה שנפגע עובד במהלך השתלמות מקצועית ו/או פעילות נופש מאורגנת מטעם מעסיקו כ"תאונת עבודה".
כאשר תביעת נזיקין או תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינה תביעה המהווה גם "תאונת עבודה", חלה חובה על הנפגע למצות זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי.
במצב דברים זה ייערך ניכוי של סך הגמלאות שקיבל הנפגע מהביטוח לאומי מסך הפיצויים אשר ייפסקו לו.
(לדוגמא, נפגע אשר בית המשפט פסק לו פיצוי בגובה 250,000 ₪ בגין תאונת עבודה בה היה מעורב, ובגין אותה התאונה הוכר על ידי המוסד לביטוח  לאומי כנפגע עבודה וקיבל 100,000 ₪, יהיה זכאי בסופו של יום לפיצוי בגובה של 150,000 ₪ בלבד.)
במקרה מעין זה, גם אם הנפגע לא פנה למוסד לביטוח לאומי למיצוי זכויותיו, ייערוך לו בית המשפט "ניכוי רעיוני" של סך גמלאות הביטוח הלאומי להם היה זכאי לו מיצא את זכויותיו מול הביטוח הלאומי.

אנו ממליצים להיוועץ עם משרדנו על מנת להבין את קשת האפשרויות העומדות בפניך כנפגע עבודה וכן את העיתוי הנכון בבחירת מסלול תביעה מול הביטוח הלאומי כנפגע עבודה.
 

שכר הטרחה שלנו – נגבה בתום ההליך המשפטי ובהתאם לתוצאותיו בלבד

חשוב לנו להדגיש כי שכר טרחתנו ייגבה בתום ההליך המשפטי ובהתאם לתוצאותיו, לכן, תמיד נעמוד באינטרס מלא ואחיד מול לקוחותינו להשגת התוצאה המשפטית הטובה ביותר עבורם.

ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בביטוח הלאומי.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם,
כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828
האם  חלה חובה על נפגע לתבוע את הביטוח הלאומי ענף נפגעי עבודה?
 
פעמים רבות תצטלבנה זכויותיך כנפגע עבודה מול ביטוח לאומי מצד אחד 
ומול תביעת נזיקין שתוגש על ידך כנגד המעסיק, או תביעה כנפגע תאונת דרכים מצד שני.
נפגעים רבים המטופלים על ידי משרדנו או שמגיעים להיוועצות עימנו שואלים –
האם חלה חובה שלהם במצבים אלו לתבוע את המוסד לביטוח לאומי?
נציין ככלל כי רצוי תמיד להיוועץ עם עורך דין בנוגע לשאלה זו ובעיקר רצוי להיוועץ עם עורך דין כאשר מדובר בתאונת דרכים שהינה גם תאונה בעבודה, בעיקר באשר לעיתוי בהגשת תביעה לקביעת נכות לביטוח הלאומי.
לעיתוי בהגשת תביעה כנ"ל בנסיבות אלו קיימת חשיבות מכרעת אשר משפיעה מאד אף על ההליך המתנהל בבית המשפט לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.