כיצד תקבע קיומה של רשלנות ?
הרשלנות נבחנת עפ"י הפסיקה בהתאם לשני סוגים של חובת זהירות:
  • חובת זהירות מושגית - כלומר האם על סוג מסוים של מזיקים חלה חובת זהירות לגבי סוג מסויים של ניזוקים (למשל, האם על מעביד חלה החובה למנוע מעשה תקיפה של עובד שלו במקום העבודה).
  • חובת זהירות קונקרטית - כלומר האם במקרה הספציפי היה על המזיק הספציפי לצפות את הנזק והאם היתה לו האפשרות הטכנית לעשות זאת (למשל, האם המעביד הספציפי היה יכול וצריך לצפות מעשה תקיפה שאירע לעובד שלו ע"י גורם זר).
תשובה חיובית לשאלות אלו יחד מקימה חבות בנזיקין.
לעיתים, ביהמ"ש יקבע כי במקרה מסויים קיימת רשלנות של מזיק, אך גם הנפגע עצמו "תרם" לקרות האירוע התאונתי ולכן יקבע כי קיימת לו "רשלנות תורמת" לקרות האירוע. משמעות הדבר הינה כי סכום הפיצוי שייפסק לנפגע יופחת בהתאם לאחוז הרשלנות התורמת שייקבע.
(אם עובד נהג בניגוד להנחיות שקיבל ממעסיק וכתוצאה מכך נגרמה התאונה- יופחת מסכום הפיצוי סכום מסויים בהתאם לרשלנות התורמת של אותו נפגע).

 

כיצד ייבדק הנזק ?
לאחר שנבחן שאכן קיימת עילת תביעה כנגד מזיק, נגיע לשלב בו תיבדק השאלה האם כתוצאה מאותה התרשלות נגרם לנפגע נזק.
 

מהי המשמעות של תאונה שאירעה בעבודה ?
תביעת נזיקין יכולה להיות אף קשורה בעבודתו של הנפגע ובמקרה זה תיחשב גם כתאונה בעבודה. במקרה זה יהיה מקום לפנות גם בתביעה למוסד לביטוח לאומי.
משרדנו מעניק ללקוחותיו אף שירות של הגשת תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי ולעניין זה הינך מופנה לפרק ביטוח לאומי באתר זה.

 

המועדים להגשת תביעת נזיקין
ככלל, תביעה בנזיקין מתיישנת בחלוף 7 שנים מיום האירוע (סעיפים 5 ו- 6 לחוק ההתיישנות).
אצל ניזוק קטין, תמנה ההתיישנות של 7 השנים רק עם הגיע הקטין לגיל 18, כלומר ניתן יהיה להגיש תביעה של קטין ניזוק עד הגיעו לגיל 25 (סעיף 10 לחוק ההתיישנות).
קיימים בחוק מקרים בהם מוארכת תקופת ההתיישנות, כגון במקרה של התיישנות שלא מדעת (סעיף 8 לחוק ההתיישנות) או כשרכיב הנזק התגלה באיחור (סעיף 89 (2) לחוק ההתיישנות).
 

כיצד מחושב הפיצוי לנפגע בתביעת נזקין
על מנת לחשב את הפיצוי המגיע לנפגע בתביעת נזיקין- יש לפנות לעורך דין אשר מתמקצע בתחום נזקי גוף. כמובן שכל נפגע יפוצה בהתאם לנתוניו האישיים ולנזקיו כפי שנגרמו בתאונה הספציפית. ואולם, ככלל, ביהמ"ש ידון במספר רכיבים אשר לגביהם יבדוק האם זכאי נפגע לפיצוי;
  • כאב וסבל - נקבע לפי שיקול דעת של ביהמ"ש תוך התחשבות בגובה הנכות, ימי האשפוז וגילו של הנפגע.
  • הפסד השתכרות בעבר ואובדן כושר השתכרות לעתיד ופגיעה בתנאים סוציאליים - נפגע שנותרה לו נכות קבועה כתוצאה מהתאונה, יפוצה בהתאם להפסד שייגרם לו בהכנסותיו בעתיד, זאת בנוסף להפסדי שכר/ הכנסה שיוכיח כי נגרמו לו בעבר.
  • עזרת הזולת לעבר ולעתיד - לעיתים, לאחר תאונה, נזקק נפגע לעזרה בשכר או עזרה של בני משפחה וקרובים ולעיתים, בעיקר בפגיעות קשות יותר, ייזקק לעזרה כזו אף לאורך כל תוחלת חייו.
  • הוצאות רפואיות ונסיעה/ ניידותלעיתים כתוצאה מפגיעות שנגרמות בתאונת דרכים, מתעורר צורך בהוצאות רפואיות חריגות וכן בהוצאות לצורך נסיעה לטיפולים רפואיים ואחרים בקשר עם התאונה.
השירות שלנו
אנו ממליצים לנפגע בתאונה לפנות לעורך דין מוקדם ככל הניתן לאחר התאונה.
עם פנייתך אל משרדנו, נקיים עמך פגישה בה ישתתף שותף בכיר במשרדנו, אשר ימשיך בליווי וטיפול אישי בתביעתך עד לקבלת הפיצוי וסיום טיפול.

במהלך הפגישה, נבין האם קיימת עילה להגשת תביעת נזיקין כנגד גורם כלשהו. לאחר הבנת מצבך הרפואי, נכוון אותך באשר לאיתור ואיסוף של מסמכים רפואיים נוספים, באם נחוצים כאלה, לצורך הגשת התביעה וכן התייעצות, במידת הצורך, עם מומחים רפואיים העובדים עם משרדנו והכנת חוות דעת רפואיות, ככל הנדרש.
קיימת חשיבות גדולה לטיפול בלקוח, מהר ככל הניתן, ואיסוף מלוא המסמכים הרפואיים הרלבנטיים.
אנו מתחייבים כי מניסיוננו רב השנים נפעל להגשת התביעה וניהולה באופן מקצועי, מסודר ומוקפד ובמהירות האפשרית, הכל על מנת להקל על לקוחותינו ולהשיג בעבורם את מירב הזכויות המגיעות להם עפ"י חוק.
בכל מהלך ניהול התביעה, נעמוד עם לקוחותינו בקשר רציף וזמין, אף מעבר לשעות העבודה המקובלות, על מנת להדריכם, ולעדכנם אודות מצב התביעה.

משרדנו מנוסה בפגיעות גוף על גווניהן, לרבות פגיעות בתאונות קשות ונזקי גוף קשים ובמידת הצורך, אנו נקיים את הפגישה הראשונית בביה"ח.
חשוב לציין כי פגישה ראשונית לצורך קבלת ייעוץ משפטי ראשוני, אינה מחייבת ואינה כרוכה בתשלום כלשהו.
נבהיר כי גם שכר טרחת משרדנו אינו כרוך בתשלום מראש ומשולם רק בסוף ההליך המשפטי כאחוז מתוך סכום הפיצוי שייפסק.
 

ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מן השותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בפגיעות גוף.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות
להם, כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828
רשלנות בנזיקין 

מהי רשלנות בנזיקין?

רשלנות הינה חריגה מ"סטנדרט התנהגות סביר".
בכל מקרה בו עולה שאלה האם קיימת התנהגות רשלנית, יבחן ביהמ"ש האם המזיק חרג מסטנדרט ההתנהגות הרגיל.
לדוגמא: בתביעה של נפגע שמעד על מדרכה משובשת, אשר הוגשה כנגד עירייה- יבדוק ביהמ"ש כיצד עירייה סבירה היתה צריכה לתחזק את המדרכה. בתביעה של עובד שנפגע במקום עבודתו, אשר הוגשה כנגד מעביד- יבחן ביהמ"ש האם המעביד נהג כמעביד סביר כלפי העובד בנסיבות העניין.