משרדנו מעניק שירות מקצועי מוקפד ומנוסה לכל אדם הנדרש להגיש תביעה לביטוח הלאומי.
השירות יחל תמיד בפגישה של אחד מהשותפים הבכירים במשרד בלבד, עם הלקוח, לצורך מעבר על מסמכים רפואיים והבנה באשר למצבו של הלקוח ומתן חיווי דעה משפטי ראשוני באשר לזכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי.

לאחר הבנת מצבו הרפואי – משפטי של הלקוח, נכוון אותו באשר לאיתור ואיסוף של  מסמכים רפואיים נוספים, באם נחוצים כאלה לצורך הגשת תביעתו.
במידת הצורך, במקרים בהם נסבור כי קיים צורך אמיתי בכך, נפנה בשם הלקוח לאחד מיועצינו הרפואיים לקבלת חוות דעת רפואית אשר יהיה בה כדי לסייע ללקוח  להשיג את מירב זכויותיו בביטוח הלאומי.

לאחר איסוף מלא המסמכים הרפואיים הרלבנטיים ובמידת הצורך אף בדיקה ומתן חוות דעת רפואית על ידי רופא בכיר עימו משרדנו עובד בתחום הרפואי הספציפי, אנו נפעל להכנת מסמכי התביעה לביטוח הלאומי.
קיימת חשיבות גדולה לאופן הגשת התביעה לביטוח הלאומי ואנו מתחייבים כי בניסיוננו רב השנים בהגשת תביעות לביטוח הלאומי, נפעל להגשת התביעה באופן מקצועי, מסודר ומוקפד ובמהירות האפשרית, הכל , על מנת להקל על לקוחותינו ולהשיג עבורם את מירב הזכויות המגיעות להם.

לאחר הגשת התביעה נדאג להיות מיופי הכח של לקוחותינו בכל ההליך מול המוסד לביטוח לאומי, משמעות הדבר הינה כי מאותו הרגע, אנו נדאג לכל הבירורים הנדרשים בנוגע לתביעתו של הלקוח, ולמעשה נעביר את כל ההתנהלות מול הביטוח הלאומי לידינו תוך שנדאג כל העת לעדכן את הלקוח בהחלטות של הביטוח הלאומי בעניינו ובמידת הצורך לעדכן אותו אודות מועדי וועדות רפואיות, החלטות  הביטוח הלאומי בעניינו ומשמעותן וכדומה.


ליווי וייצוג בכל וועדה רפואית

בסמוך לאחר הגשת תביעה לביטוח הלאומי, בדרך כלל מתקיימת וועדה רפואית , לעיתים מס' וועדות רפואיות בתחומים רפואיים שונים, הוועדות מתקיימות  באחד מסניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ.
במהלך הוועדה ייבדק התובע/ת בבדיקה רפואית וכן תינתן לו/ה ההזדמנות לטעון טענותיו מול הרופא/ים שיישב/ו בוועדה/ות.
להליך זה קיימת חשיבות מכרעת בנוגע להחלטות הביטוח הלאומי שיתקבלו בעניינו של התובע/ת, לכן קיים הכרח להתכונן להליך, בהכנה מקצועית מוקפדת.
בטרם כל וועדה אחד השותפים הבכירים במשרדנו ייפגש עם הלקוח ויכין אותו לקראת הוועדה הרפואית.
 אנו נלווה ונייצג  כל אחד מלקוחותינו בכל וועדה רפואית שתתקיים בעניינו.
במהלך הוועדה עצמה, נדאג לעמוד על זכויות לקוחותינו, נטען את מלא הטענות העובדתיות, והרפואיות ונקפיד על כך שטענות אלו יירשמו באופן מוקפד בפרוטוקול הוועדה.
חשוב לנו להדגיש בפניך – כי  על פי החוק, ייצוג  וטיעון בשם נפגע/ת מול וועדות של הביטוח הלאומי יכול להתבצע אך ורק על ידי עורך דין. 
גופים מסחריים כאלה ואחרים אשר מציעים לאחרונה  שירות של סיוע בקבלת כספים מהמוסד לביטוח לאומי אינם רשאים על פי החוק ללוות אותך או לטעון בשימך במהלך הוועדה.
נדגיש כי מהלך הדברים בוועדה עצמה הוא מכריע ויהיה בו כדי להשפיע השפעה כבדת משקל על החלטת הוועדה.
לכל אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג מול וועדות של הביטוח הלאומי ואנו מתחייבים למתן שירות מקצועי ומסור בייצוגך בפני וועדות הביטוח הלאומי על ענפיו השונים.


ערר על החלטת הביטוח הלאומי

כאשר המוסד לביטוח לאומי מחליט בוועדה מדרג ראשון החלטה שהינה מוטעית או מקפחת  לדעתנו, נמליץ ללקוחותינו להגיש ערר.
נמליץ תמיד ובעיקר בהליך של ערר מול המוסד לביטוח לאומי, להתנהל אך ורק עם עורך דין.
שותף בכיר במשרדנו ייקרא ויילמד את כל ההליכים אשר התקיימו ללקוח בביטוח הלאומי בדרג ראשון וייבחן את סיכויי הערר.
במידת הצורך, ידריך את הלקוח לקבלת מסמכים רפואיים נוספים ולעיתים תידרש אף חוות דעת רפואית של אחד מיועצינו הרפואיים.
לאחר קבלת מלא המסמכים הנדרשים נכין עבור לקוחותינו ובשמם את מסמך ערר , בו נפרט את כל הטענות הרלבנטיות העובדתיות, הרפואיות והמשפטיות ונצרף תיק רפואי מסודר אשר יוגש על ידנו לסניף המוסד לביטוח לאומי הרלבנטי.

לקראת דיון בוועדת ערר, שותף בכיר במשרדנו  ייפגש עם הלקוח ויכין אותו/ה הכנה מוקפדת  מקצועית ויסודית וכן ילווה את הלקוח בוועדה עצמה.
במהלך וועדת ערר, נקפיד על ליווי של שותף בכיר אשר בקיא בפרטי הערר ואשר יטען מלא הטענות העובדתיות, הרפואיות והמשפטיות מול הרכב הוועדה ויעמוד על כך כי ללקוח יתאפשר לטעון טענותיו מול חברי הוועדה.
כמו כן נקפיד על קיומו של פרוטוקול מסודר של וועדת הערר.


הגשת תביעה נגד הביטוח הלאומי בבית דין לעבודה

קיימים מצבים בהם הדרך היחידה העומדת בפני לקוחותינו הינה הגשת תביעה כנגד הביטוח הלאומי,  זאת בחתירה לקבלת זכויות המגיעות להם.

במצב דברים זה, אנו נקיים פגישה מסודרת של אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו עם הלקוח, נבהיר את המצב העובדתי, הרפואי והמשפטי ואת סיכויי התביעה ועם קבלת החלטה על הגשתה, נגיש תביעה לבית דין לעבודה , במסגרתה ייטענו כל הטענות העובדתיות, הרפואיות והמשפטיות ויצורפו מסמכים רפואיים רלבנטיים ובמידת הצורך אף חוות דעת רפואית של אחד מיועצינו הרפואיים.

התביעה המשפטית תהיה בטיפולו הרציף של אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו, הוא אשר ילווה את הלקוח לכל אורך התביעה כולל הופעות בדיונים משפטיים.


ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בביטוח הלאומי.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם מהמוסד לביטוח לאומי ,כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828
ביטוח לאומי

נפגע  תאונה או אדם אשר לקה במחלה אשר עשויים לזכות אותו בקבלת כספים או סיוע מהביטוח הלאומי זקוק לליווי והדרכה מקצועיים - משפטיים בהתנהלותו מול המוסד לביטוח לאומי. 
במהלך שנות ניסיוננו הרב אנו נתקלים שוב ושוב בהבנה מוטעית של האזרח הפשוט על פיה נתפס ההליך מול הביטוח הלאומי כהליך בלתי משפטי אשר ניתן להתנהל בו ללא ליווי מקצועי.
התנהלות מול הביטוח לאומי ללא ליווי משפטי מקצועי ומנוסה, גורמת לצערנו לעיתים לנזק לפונה באופן זה ואנו חוזרים וממליצים תמיד, בכל הליך אשר בו על נפגע לעבור וועדות רפואיות – להיוועץ וליטול ליווי משפטי של עורך דין בלבד.